Repara Friday

REPARA FRIDAY: Contra el consum desmesurat de mòbils

Webinar: 27 de novembre, 9:15h, Canal YouTube de The Good Plug

  • Alba Tello – The Good Plug

-Benvinguda i presentació de la jornada.

  • Cristina Extremera – Cooperativa Brotes

-Projecte EnCercle Residu Zero: Importància de la reducció de residus i el consum responsable.

-Projecte Finestres: xarxa de barri per reduir la bretxa digital

  • Marta Anglès – Setem

-Impactes globals del cicle de vida dels mòbils.

-Alternatives de consum responsable.

  • William Ramirez – The Good Plug

-Com és un mòbil per dins.

-Problemes i avaries més comuns i com es reparen.

-Consells per allargar la vida dels mòbils.