Serveis

The GOOD Plug és gestor i transportista de residus autoritzat amb els codis E-1198.10, T-1893, T-7386 i T-2342.

Els nostres serveis:

Recollida i transport de tot tipus de residus d’aparells elèctrics i electrònics: informàtica, telefonia, electrodomèstics, frigorífics, imatge i so, impressores, recreatives, etc.

Preparació per a la reutilització.

Classificació, desmuntatge i separació dels diferents components per reciclatge.

Venda d’aparells reacondicionats: informàtica, telefonia, electrodomèstics…

Tramitació de la documentació oficial de trasllat i gestió de residus.

Certificat d’esborrat de dades segur en equips informàtics i telefonia.